top of page
ค้นหา

โครงการ "พลังสถานศึกษา ร่วมมือ พัฒนา ยุติปัญหาความรุนแรง"


ผอ.จตุรงค์ เพชรสงคราม คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการดำเนินการกิจกรรมร่วมสะท้อนความคิดกับสถานศึกษาต้นแบบ พิจารณาการบรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงาน และกิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยแผนงานท้าทายไทย “พลังสถานศึกษา ร่วมมือ พัฒนา ยุติปัญหาความรุนแรง“ ของนักเรียนอาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี คณะผู้วิจัย ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร. โสรัตน์ กลับวิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ตร. ศิพร โกวิท, ตร. ติณณภพ พัฒนะ, ร้อยตำรวจเอก เพิ่มยศ ตันสกุล, ร้อยตำรวจก กรธนัท อารยะการกุล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page