top of page
ค้นหา

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตเรื่อง การจัดการความเครียดในวัยรุ่น


ผอ.จตุรงค์ เพชรสงคราม เป็นประธานใน "โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตเรื่อง การจัดการความเครียดในวัยรุ่น" ทำแบบประเมิน การประเมินความรู้สึก การประเมินความเครียดของตนเอง การบำบัดความเครียดโดยการระบายสีภาพ Mandala เพื่อให้เกิดสมาธิ และใช้สีสันเพื่อบำบัดจิตใจ พร้อมบรรยายความรู้สึกของตนเองใต้ภาพ Mandala โดยวิทยากร คุณญาสุรีย์ อุทัยพิบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ณ ห้องประชุม 315 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page