top of page
ค้นหา

การแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ในโครงการกองทุนการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ขอชื่นชมนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ 3 ทีมสุดท้าย


ประธานองคมนตรี ชื่นชมเด็กอาชีวะ โชว์ผลงานเด่น ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการกองทุนการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยในโครงการกองทุนการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าร่วมและให้กำลังใจต่อทีมนักศึกษาที่มีผลงานโครงงานผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายจาก นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ทำผลงานเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งหมด 3 ทีม ของ 3 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีและอีก 7 ทีม ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและสร้างเยาวชนไทยให้เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ มีใจรักการอ่าน ใช้สารานุกรมไทยเป็นฐาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะให้เยาวชนไทย คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบในการประยุกต์ความคิดใหม่ๆ ผ่านการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในรอบคัดเลือก ของ 7 สถานศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณศูนย์ความปลอดภัยรวมถึงสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาทั้ง 9 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนได้รับคำชื่นชมจากท่านองคมนตรี ถือว่าเป็นต้นแบบของการสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาไปสู่นโยบายการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) หนุนเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับเทคนิค และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ให้ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพได้ทันต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page